Gedenken

De urnen die Tonny de Brouwer maakt zijn unieke urnen. Duo-urn is de naam waaronder zij in 2004 is gestart met het maken van persoonlijke urnen, asbeelden. Zij was destijds de bedenker van de duo-urnen. De urnen die zij maakt zijn veelal bronzen objecten die een symbolische of de totale hoeveelheid as kunnen bergen. Het zijn beelden die vaak uit twee ‘symbolisch verbonden’ delen bestaan. Samengevoegd leveren ze een mooi beeld op met een of twee ‘afzonderlijke’ as-ruimtes, op deze manier kan een duo-urn gecreëerd worden. Natuurlijk is het ook mogelijk om deze asbeelden als ‘urn’ voor één persoon te gebruiken. Het mooie aan deze vorm van ‘urnen’, asbeelden is voor veel mensen dat de beelden niet als ‘urn’ herkend worden en als zodanig minder ‘zwaar’ zijn. Deze urnen worden vaak gemaakt voor mensen die de as of een gedeelte daarvan thuis willen houden en iets ‘anders’, iets persoonlijks, iets bijzonders willen.
Het idee voor partners om later weer ‘samen’ te zijn spreekt erg aan.
De vaste modellen worden in kleine oplages gemaakt. Ook hier wordt de mogelijkheid geboden eigen ideeën in te brengen.
Er vindt altijd eerst een kennismakingsgesprek plaats alvorens een opdracht wordt aangenomen. Hierin worden de wensen, ideeën en de mogelijkheden besproken.
Mocht dit uiteindelijk resulteren in een opdracht dan worden de nabestaanden middels foto’s van het ambachtelijke proces op de hoogte gehouden.

In opdracht maakt Tonny de Brouwer ook beelden die aan een grafmonument kunnen worden toegevoegd, de symboliek van een bronzen object kan samen met een ander materiaal bijv steen een zeer mooi gedenkbeeld opleveren.

Naast deze bronzen urnen worden ook regelmatig bijzondere kinderurntjes gemaakt.
Een op maat en naar de wens van de ouders gemaakte kinderurn is heel bijzonder om te mogen maken.
Uiteraard zijn de foto’s van de kinderurnen die hieronder afgebeeld zijn met toestemming van de ouders geplaatst.

Meer over Duo-urn is te zien op:   http://www.duo-urn.nl